Banner 01

Xem Chi tiet

Banner 02

Xem Chi tiet

Banner 03

Xem Chi tiet

Hội Thảo và Đào Tạo

Chuyên đề "An toàn cháy nổ do tĩnh điện và đào tạo về TPM"

Hội thảo và Đào tạo được tổ chức từ ngày 04-07/10/2016 tại SAKATA INX VIỆT NAM với sự tham gia của những công ty con tại khu vực Đông Nam Á thuộc Tập Đoàn SAKATA INX Nhật Bản. Hội thảo được thực hiện bởi những chuyên gia hàng đầu thuộc Tập Đoàn SAKATA INX và xoay quanh những vấn đề sau:
- An toàn cháy nổ do tĩnh điện gây ra và cách phòng tránh.
- Học hỏi và trao đổi kinh nghiệm quản lý trong phòng chống cháy nổ do tĩnh điện.
- Áp TPM (Total Productive Maintenance) nhằm nâng cao môi trường làm việc cũng như nâng cao năng suất trong sản xuất và kinh doanh.