Banner 01

Xem Chi tiet

Banner 02

Xem Chi tiet

Banner 03

Xem Chi tiet

Huấn Luyện & Đào Tạo An Toàn Cháy Nổ

Tĩnh điện, một trong những nguy cơ tìm tàng về chấy nổ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy để phòng ngừa cũng như ngăn chặn nguy cơ cháy nổ do tĩnh điện gây ra. Chúng tôi đã tổ chức hội thảo từ ngày 04-07/10/2016 và kiểm tra thực địa để tìm ra những mối nguy về tĩnh điện nhằm phòng chống tốt hơn nguy cơ cháy nổ do tĩnh điện gây ra.