Banner 01

Xem Chi tiet

Banner 02

Xem Chi tiet

Banner 03

Xem Chi tiet

Huấn Luyện & Đào Tạo TPM

Lao động có chuyên môn, kỹ thuật là nhân tố quyết định sự thành công của công ty SAKATA INX. Vì vậy, đầu tư vào con người là đầu tư mang ý nghĩa chiến lược, trong nhiều trường hợp nó hơn hẳn việc đầu tư vào việc đổi mới công nghệ và thiết bị trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tổ chức khóa huấn luyện và đào tạo về an toàn cũng như bổ sung kiến thức về những hoạt động TPM (Total Productive Maintenance) nhằn nâng cao năng suất và an toàn trong sản xuất kinh doanh.