Banner 01

Xem Chi tiet

Banner 02

Xem Chi tiet

Banner 03

Xem Chi tiet

Huấn Luyện & Đào Tạo TPM

Chuyên đề "An toàn cháy nổ do tĩnh điện và đào tạo về TPM"

Hội thảo và Đào tạo được tổ chức từ ngày 04-07/10/2016 tại SAKATA INX VIỆT NAM với sự tham gia của những công ty con tại khu vực Đông Nam Á (Eternal Sakata Inx-Thái Lan, PT. Sakata Inx-Indonesia, CDI Sakata Inx-Philippines, Sakata Inx-Malaysia, Sakata Inx-Việt Nam và Sakata Inx-Ấn Độ) và Sakata Inx Nhật Bản.