Du lịch Phan Thiết - Mũi Né

Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8 năm 2019, Công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch tại Phan Thiết Mũi Né